Само факти!

Казаха ми, че...

Въпреки гърбиците, гръбнакът на камилите е прав.

Мнения за Въпреки гърбиците, гръбнакът на камилите е... Споделете
вашето мнение!