Само факти!

Не че нещо, обаче...

Слънцето е 330 330 пъти по-голямо от Земята.

Мнения за Слънцето е 330 330 пъти по-голямо от... Споделете
вашето мнение!