Само факти!

Не че нещо, обаче...

Група гъски на земата е стадо, а във въдуха - ято.

Мнения за Група гъски на земата е стадо, а във въдуха -... Споделете
вашето мнение!