Кой е измислил вестника?

Лаврите на изобретателите на вестници принадлежат на древните римляни.

Още в средата на II в. пр. н. е. по улиците на Вечния град се носели виковете на разносвачите: „Acta populi diurna", което се превежда като „Всекидневните деяния на народа". Римските вестници представлявали дървени дъсчици, на които записвали хрониката на събитията. Новинарските сводни обикновено имали неофициален характер, докато Юлий Цезар не се разпоредил задължително да се разпространяват отчетите за заседанията на сената, донесенията на пълководците и посланията на владетелите на съседни държави.

Съвременния си облик вестниците започнали да придобиват през XVI век. Тогава се появило и самото название „газета" по наименованието на дребната италианска монета gazzetta, с която обикновено плащали за ръкописния лист с новини във Венеция. Смята се, че именно в този град били образувани първите бюра по събиране на информация - преобразите на информационните агенции - и се появила професията на „писателите на новини".

Журналистите бързо оценили технологията на. печата и. внесли в пресата всички познати ни днес черти. През 1657 година един от английските вестници публикувал първото рекламно предложение, скоро крал Карл II поместил първата частна обява за продажбата на любимото си куче, а половин век по-късно Даниел Дефо поставил началото на политическата журналистика, основавайки седмичника „Преглед на държавните дела", пише вестник „Феномен“.

Статията е публикувана преди 4 години, 10 месеца на 09 февруари 2014 г, и е видяна 1362 пъти

Мнения за Кой е измислил вестника? Споделете
вашето мнение!