До Рая и обратно

На малък остров в средата на езеро имало пещера, която се смятала за вход към царството на мъртвите. Това място, разположено в графство Донегол в Ирландия, се нарича Чистилището на Свети Патрик. Разказват, че поклонници, които го посещавали, се избавяли от мъките на Чистилището, което е предопределено за смъртните с цел изкупление на греховете им.

През 1153 г. рицарят Оуен решил да опрости греховете си, като посети пещерата. През тесния вход той попаднал в обширна галерия, където го посрещнали 15 монаси в бели одеяния и го предупредили за очакващите го опасности. В този миг земята се разтресла под краката на рицаря и демони го помъкнали през прохода покрай сцени На ужасни мъчения на грешници. Хвърлили го право в пъкъла на ада, но рицарят призовал Божието име и веднага бил изхвърлен назад върху огнени езици.

Преминавайки по тесен, клатещ се мост над огнена река, той достигнал райско

място - красива ливада с цветя, където живеели добри свещеници. Двама архиепископи го отвели на планина, откъдето се виждал раят небесен, сияещ като злато. Лъчите му достигали до Оуен и обвит в божествената светлина, той изпитал неизразимо блаженство. Но щом пожелал това да продължи вечно, веднага бил върнат на земята.

През Средновековието подобни видения били доста често явление. Ако Оуен твърдял, че е посетил отвъдното, без да излиза от телесната си обвивка, то при повечето хора там се отправяла само душата. Така на 27 октомври 1206 г. английският селянин Теркил копаел канавка, за отводни земята си от разлива на реката след проливните дъждове, когато изведнъж видял до себе си непознат човек, който се представил за св. Юлиан. Той казал, че скоро ще тръгне на пътешествие и ще вземе със себе си Теркил. В уречената вечер, в петък, Теркил легнал в леглото си и... се събудил едва в неделя вечер, когато обезпокоените му близки се опитали да му дадат да пие вода. Теркил се съвзел и започнал гневно да ги укорява: оказало се, че те го обезпокоили точно когато той достигнал Рая.

В понеделник вечер при него отново се явил св. Юлиан и започнал да го укорява, че не е разказал на хората в подробности за своето видение. Селянинът приел забележките и в близките празнични дни, на 1 и 2 ноември, разказал в църквата пред всички за видяното. Казват, че и досега реката залива нивите на Теркил по това време на годината, пише вестник „Феномен“.

Статията е публикувана преди 4 години, 10 месеца на 09 февруари 2014 г, и е видяна 1471 пъти

Мнения за До Рая и обратно Споделете
вашето мнение!