Само факти!

Хех! Виж какво казват...

Теглото на Земята е около 6 588 000 000 000 000 000 000 000 тона.

Мнения за Теглото на Земята е около 6 588 000 000 000 000 000 000 000... Споделете
вашето мнение!